ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Μια από τις μεγαλύτερες «σπαζοκεφαλιές» στην ορθοπεδική χειρουργική είναι οι βλάβες στον αρθρικό χόνδρο, τον μαλακό και λείο ιστό που καλύπτει τις επιφάνειες των οστών που ενώνονται και σχηματίζουν τις αρθρώσεις. Ο λόγος, τον οποίο είχε ήδη εντοπίσει από την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης, οφείλεται στην απουσία αιμάτωσης του χόνδρου, και συνεπώς στην αδυναμία αναγέννησης και αυτοεπούλωσης. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη ανατομική δομή εξασφαλίζει την ομαλή κίνηση των αρθρώσεων μειώνοντας τις τριβές και απορροφώντας τα φορτία, χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες που μένουν χωρίς διάγνωση και θεραπεία βαθμιαία επεκτείνονται και αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες ολικής καταστροφής της άρθρωσης.

Σε αντίθεση με τον αρθρικό χόνδρο του γόνατος και του ισχίου, ο χόνδρος της ποδοκνημικής καλύπτει μικρότερες επιφάνειες, είναι πιο λεπτός κατά 1-2 χιλιοστά, λιγότερο ελαστικός και περισσότερο ανθεκτικός σε οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, γι’ αυτό και η οστεοαρθρίτιδα στη συγκεκριμένη άρθρωση δεν είναι τόσο συνηθισμένη. Ο πιο κοινός μηχανισμός κάκωσης είναι οι οξείς ή οι χρόνιοι τραυματισμοί που οδηγούν στη σύνθλιψη ή και στην απόσπαση (μερική ή ολική) του χόνδρου. Μια βλάβη είναι οστεοχόνδρινη όταν αποκολλάται και τμήμα του υποχόνδριου οστού. Επίσης, ο χόνδρος μπορεί να φθαρεί και από μη τραυματικά αίτια, όπως είναι η διαχωριστκή οστεοχονδρίτιδα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;
Κύριο σύμπτωμα είναι ο επίμονος πόνος που συνήθως εμφανίζεται στην πρόσθια επιφάνεια του αστραγάλου. Επίσης είναι πιθανό να υπάρχουν διόγκωση εξαιτίας του ύδραρθρου, μηχανικά προβλήματα (π.χ. εμπλοκή της ποδοκνημικής που προκαλείται από το οστεοχόνδρινο τεμάχιο που έχει «κολλήσει» μεταξύ των οστών), ή και κριγμός λόγω της τριβής των φθαρμένων επιφανειών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Η διάγνωση γίνεται με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και με κλινική εξέταση. Οι ακτινογραφίες και η μαγνητική τομογραφία θα «δείξουν» στον ορθοπεδικό ποια μπορεί να είναι η καλύτερη θεραπεία. Συνήθως η πρώτη προσέγγιση είναι συντηρητική: αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ανάπαυση και αλλαγή δραστηριοτήτων, αποφυγή φόρτισης του πάσχοντος μέλους και ακινητοποίηση της ποδοκνημικής με ειδικό νάρθηκα. Σε περιπτώσεις αστάθειας, ένα πρόγραμμα ασκήσεων από τον φυσικοθεραπευτή θα βοηθήσει στην ανάκτηση του πλήρους εύρους της κίνησης αλλά και στην ενδυνάμωση των μυών.

Στο πλαίσιο της μη χειρουργικής αντιμετώπισης η θεραπεία μπορεί να είναι και ενέσιμη με εγχύσεις υαλουρονικού για τον έλεγχο των συμπτωμάτων, ή αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων για την όσο το δυνατό επούλωση του χόνδρου. Ωστόσο, εάν όλα τα παραπάνω δεν αποδώσουν, και τα συμπτώματα παραμένουν το ίδιο έντονα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά τμήμα του χόνδρου και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη δημιουργία νέου. Αν βέβαια το αίτιο είναι ένα ελεύθερο οστεοχόνδρινο τεμάχιο τότε προκρίνεται η επιλογή της αρθροσκοπικής αφαίρεσης αυτού και της επιδιόρθωσης της χόνδρινης βλάβης.

Σε μικρής ηλικίας και δραστήριους ασθενείς στους οποίους η βλάβη είναι μεμονωμένη και ένα σημαντικό τμήμα του χόνδρου παραμένει ανέπαφο, επιλέγεται κυρίως η τεχνική των μικροκαταγμάτων. Από τη συγκεκριμένη μέθοδο, που είναι ελάχιστα επεμβατική καθώς γίνεται αρθροσκοπικά, δηλαδή με πολύ μικρές τομές, δεν αποκλείονται ούτε οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με εκτεταμένη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι να ανοιχθεί «δίοδος» για τα μεσεγχυματικά κύτταρα και για τους αυξητικούς παράγοντες που θα αναπληρώσουν τη χαμένη επιφάνεια του χόνδρου. Μάλιστα, η πρόοδος στην ορθοπεδική χειρουργική πήγε τη συγκεκριμένη μέθοδο ένα βήμα παρακάτω: Πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο η τεχνική των μικροκαταγμάτων συνδυάζεται με την εφαρμογή ενός υποστρώματος κολλαγόνου, το οποίο ενεργεί ως ικρίωμα.

Σημαντική εξέλιξη είναι και η μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων, τα οποία «καλούνται» να μιμηθούν τις φυσικές ιδιότητες του χόνδρου. Η συγκεκριμένη μέθοδος ενδείκνυται για όσους είναι έως 55 ετών, χωρίς οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα, και με μεμονωμένη βλάβη. Τα χονδροκύτταρα λαμβάνονται από τον ίδιο τον ασθενή, καλλιεργούνται στο εργαστήριο και στη συνέχεια τοποθετούνται αρθροσκοπικά στην πάσχουσα άρθρωση.

Άλλες Υπηρεσίες

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
© Copyright 2021 Minisco.gr | Designed & Developed by Norder Media Solutions. Running on i-Flexible CMS