Λαμβάνει μέρος στη μεταφορά του βάρους του σώματος και στη βάδιση και όπως ο ώμος είναι μια κινητή άρθρωση. Το ισχίο (γοφός) είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να κινείται και στα τρία επίπεδα, ωστόσο σε σχέση με τον ώμο έχει μικρότερη κινητικότητα αλλά μεγαλύτερη σταθερότητα καθώς οι αρθρικές επιφάνειες της κοτύλης και του μηριαίου οστού εφαρμόζουν άριστα.
Η άρθρωση σταθεροποιείται με έναν ισχυρό αρθρικό θύλακα με τους συνδέσμους λαγονομηριακό, ηβομηρικό, ισχιομηρικό και στρογγύλο, οι οποίοι τη βοηθούν να κάνει κάμψη-έκταση και υπερέκταση, απαγωγή-προσαγωγή, έσω-έξω στροφή.

Άλλες Υπηρεσίες

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
© Copyright 2021 Minisco.gr | Designed & Developed by Norder Media Solutions. Running on i-Flexible CMS