Η εφαρμογή μεγάλης εξωτερικής δύναμης στα οστά του ανθρωπίνου σώματος, εφόσον ξεπεράσει τα όρια αντοχής τους, μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διακοπή της συνέχειας κάποιου οστού. Η διακοπή της ανατομικής συνέχειας και ακεραιότητας του οστού ονομάζεται κάταγμα. Κατάγματα μπορεί να συμβούν μετά από εφαρμογή εξαιρετικά μεγάλης δύναμης (πχ. τροχαίο, πτώση από ύψος κ.α.), ή ακόμα και μετά από μικρά χτυπήματα (πχ. πτώση εξ' ιδίου ύψους) σε περιπτώσεις ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, ασθενών με οστεοπόρωση κ.α. Τα κατάγματα ταξινομούνται με βάση την ανατομική περιοχή του ανθρωπινού σώματος όπως φαίνεται παρακάτω.

Άλλες Υπηρεσίες

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
© Copyright 2021 Minisco.gr | Designed & Developed by Norder Media Solutions. Running on i-Flexible CMS